Prohlášení

Veškerý textový obsah, který se nachází na internetových stránkách www.kocarkyzlasky.cz (dále jen “internetové stránky”), tedy zvláště texty uvedených recenzí, článků a příspěvků, je považován za duševní vlastnictví autora těchto internetových stránek a podléhá autorským právům, platným v okamžiku vstupu návštěvníka na tyto internetové stránky. Fotografie použité u článků a recenzí jsou z velké většiny z oficiálních stránek dané značky, které je recenze věnována.

Pokud není jinak písemně sjednáno, je možné obsah těchto internetových stránek kopírovat a užívat pouze pro soukromé nekomerční účely. Takto pořízené kopie a podklady mají pouze informační charakter. Vyhrazujeme si právo obsah těchto internetových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit a upravovat.

Je nutno dále důrazně upozornit na skutečnost, že internetové stránky jsou převážně zájmovou stránkou zaměřenou na poradenství v oblasti výběru kočárků. V souvislosti s příspěvky uživatelů internetových stránek může dojít ke zveřejnění sdělení, které nebylo zkontrolováno nebo obsahuje neúplné, nepřesné, zavádějící či nespolehlivé informace. Tyto informace mohou být umístěny na internetové stránky přímo jejich uživateli a neodpovídáme za chyby či fakta z nich vyplývající včetně jakýchkoliv následků. Většinu obsažených informací se s cílem poskytnout co nejpřesnější informace snažíme kontrolovat s maximální možnou péčí. Upozorňujeme však, že v žádném případě neručíme za škody jakéhokoli druhu, které by vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s využitím informací, zveřejněných na těchto internetových stránkách, či případně v souvislosti s aplikací těchto informací na jakýkoli výrobek či postup. Nikdo z autorů, přispěvatelů či správců těchto internetových stránek nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv neúplné, nepřesné, zavádějící či nespolehlivé informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte prosím, že se jedná v prvé řadě o zájmové internetové stránky, jejichž cílem je poskytnout užitečné informace maminkám či nastávajícím rodičům. Informace uvedené na těchto internetových stránkách jsou poskytovány zdarma a mezi vámi a majiteli těchto stránek, správci, uživateli či jakoukoli jinou osobou spojenou s těmito internetovými stránkami neexistuje žádná smlouva. Z tohoto tedy nevyplývá převzetí či poskytnutí jakýchkoli záruk ohledně úplnosti a přesnosti zveřejněných informací.